O NAS

Przedsiębiorstwo Melioracyjne MelBet Sp. z o.o. w Koszęcinie jest producentem szerokiej gamy produktów z betonu. Nasza podstawowa produkcja to prefabrykaty betonowe. Szczególnie, specjalizujemy się w produkcji kręgów betonowych o średnicach od 300 do 1200 mm, w tym produkcjia elementów studni kanalizacyjnych wg normy PN-EN 1917:2004 do montażu na uszczelkę gumową. Na zakupione u nas wyroby wydajemy świadectwa jakości. Oprócz działalności produkcyjnej zajmujemy się handlem materiałami budowlanymi, nawozami i opałem.

Naszym celem jest pełne zaspokojenie potrzeb Klienta w materiały budowlane oraz jego zadowolenie z jakości i ceny zakupionego towaru a także z fachowej i miłej obsługi.

Staramy się unowocześniać naszą produkcję stosując nowoczesną technologię i systematycznie zmieniając park maszynowy.

Na każdym etapie procesu produkcji kontrolujemy jakość stosowanych materiałów i zgodność z przyjętą recepturą. Każdy etap produkcji podlega kontroli zgodnie z przyjętym systemie Zakładowej Kontroli Produkcji.

Przedsiębiorstwo Melbet Sp. z o.o. ma zawartą stałą umowę ze specjalistyczną firmą na wykonywanie badań laboratoryjnych surowców i gotowych produktów. Z każdej partii, wyroby wysyłane są do laboratorium w celu dokonania szczegółowych badań.

Przedsiębiorstwo Melioracyjne MelBet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszęcinie , nazwa skrócona MelBet Sp. z o.o. jest spółką z wyłącznym kapitałem polskim prywatnym, powstała w 2000 r. Tradycje produkcyjne Spółki MelBet wywodzą się od 1965 r. , gdyż zatrudnieni w Spółce MelBet pracownicy, uprzednio zatrudnieni byli w tym samym miejscu tylko pod firmą RPM w Lublińcu. W 2000 r zawiązała się samodzielna Spółka MelBet wykupując aktywa. Spółka MelBet zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000061750. Siedziba Spółki MelBet mieści się w Koszęcinie przy ul. Cegielnianej 15. Kapitał zakładowy Spółki MelBet wynosi 250 000 zł.